Home | Photographs | Old Postcards | Maps | Directory | Advertise | Forum | Email | Ecards | Links | Contact

 

Old Postcards and Photographs of Wierzebaum

Here are some old postcards of the small former German village of Wierzebaum (Wierzbno), near Schwerin an der Warthe.  The village is now part of Poland and since 1945 has been called Wierzbno, near Skwierzyna. See also our page of Schwerin postcards.

Oto kilka starych widokówek małej, niegdyś niemieckiej wioski Wierzebaum (Wierzbno), koło Skwierzyny nad Wartą. Wioska należy teraz do Polski i od 1945 roku nosi nazwę Wierzbno, koło Skwierzyny. Zobacz również naszą stronę z widokówkami o Skwierzynie.

    Wierzebaum