Skwierzyna

Home | Photographs | Old Postcards | Maps | Directory | Advertise | Forum | Email | Ecards | Links | Contact

 

Old Postcards and Photographs of Wiejce

Here are a couple old postcards of the small former German village of Waitze (Wiejce), near Schwerin an der Warthe. The village is now part of Poland and since 1945 has been called Wiejce, near Skwierzyna. See also our page of Schwerin postcards.

Oto kilka starych widokówek małej, niegdyś niemieckiej wioski Waitze (Wiejce), koło Skwierzyny nad Wartą. Wioska należy teraz do Polski i od 1945 roku nosi nazwę Wiejce, koło Skwierzyny. Zobacz również naszą stronę z widokówkami o Skwierzynie.

   waitze_2.jpg (20218 bytes)

waitze

  


The postcards and old photographs shown on these pages represent only a small percentage of the images in our collection. Contact us if you are interested in seeing or making some use of our collection of more than 200 pre-war postcards from the Schwerin Warthe (Skwierzyna) area