Hunting Poland

Skwierzyna | Zdjęcia | Stare Pocztówki | Mapy | Katalog | Ogłoszenia | Czat | Email | Ekartki | Kontakt

Szarotka Hunting Association, Skwierzyna, Poland

Hunting Poland

 

The Szarotka Hunting Association are responsible for all hunting in the Skwierzyna area of Poland and in return for hunting rights, granted by the Polish state, pay for a ten year hunting lease; rear, feed and manage the animals in their area; and pay farmers for any damage caused by animals to crops. In Poland, landowners do not have hunting rights.

Koło Łowieckie "Szarotka" odpowiada za polowania w okręgu Skwierzyńskim, a w zamian za prawo do odstrzału, nadawane przez państwo Polskie, uiszcza co 10 lat opłatę, hoduje, karmi i zarządza zwierzyną, a także wypłaca odszkodowania rolnikom za zniszczenia plonów dokonane przez zwierzęta. W Polsce, właściciele ziemi nie nabywają automatycznie praw do polowania na niej. 

GAME and HUNTING SEASON / SEZONY POLOWAŃ

Wild Boar / dzik Female/samice 1.08 - 15.01   Male/samce 1.04 - 28.02

Wolf / wilk 1.11 - 28.02

Brown Hare / zając  15.10 - 15.01

Roe Deer / sarna  Female/samice 1.10 - 15.01   Male/samce 1. 10 - 30.09

Red Deer / jeleń szlachetny  Female/samice 1.09 - 15.01   Male/samce 21.08 - 28.02

Fallow Deer / daniel  1.10 - 15.01

Wild Ducks / dzika kaczka  1.09 - 21.12

Pheasant / bażant  1.10 - 28.02

 

  

 

Here are a few photographs of hunting activites organised by the Szarotka Hunting Club in Skwierzyna.

Oto zdjęcia z polowań zorganizowanych przez Koło Łowieckie "Szarotka" 

hunting skwierzyna poland

Club hunting / Polowanie zbiorowe

wild boar roast poland

Edmund Janus is spit-roasting a wild boar, while his friends (from the left) Kazimierz Świtalski, Jan Helwing and Zbigniew Lorenc are waiting eagerly for the feast!  / Edmund Janus piecze dzika na rożnie, a jego koledzy Kazimierz Świtalski, Jan Helwing i Zbigniew Lorenc czekają na pieczyste!

 

hunt poland

Club hunting (the result: 4 boars and a fox) / Polowanie zbiorowe (efekt polowania: 4 dziki i lis)

wild boar kill

With his trophy - Club Treasurer Roman Pośpieszny and his club friend Zbigniew Lorenc / Z upolowanym dzikiem - Skarbnik Koła Roman Pośpieszny i jego klubowy kolega Zbigniew Lorenc

Hunting Lubuskie Poland

Award for the biggest animal hunted - King of Hunting / Nagroda za upolowanie największej zwierzyny - nadanie tytułu Króla Polowania

Winter hunting Poland

Before hunting / Przed polowaniem

Polska

Not a very successful hunt! / Niezbyt udane polowanie!

Hunt Ball

Hunters and wives at the club's annual hunt ball / Bal karnawałowy myśliwych i ich żon

 

Linki:

Ściągnij darmową grę w polowanie

(Download free hunting game)

Polish Hunting Association

  

Hunt Polska - Szarotka Hunting Club, Skwierzuna, Lubuskie, Poland - Hunting in Poland