Skwierzyna Poland

Home | Photographs | Old Postcards | Maps | Directory | Advertise | Forum | Email | Ecards | Contact

 

 

Poppe / Popowo

Here are a couple old images of the small former German village of Poppe (Popowo), near Schwerin an der Warthe. The village is now part of Poland and since 1945 has been called Przytoczna, near Skwierzyna. See also our page of Schwerin postcards.

Oto kilka starych widokówek małej, niegdyś niemieckiej wioski Popppe (Popowo), koło Skwierzyny nad Wartą. Wioska należy teraz do Polski i od 1945 roku nosi nazwę Przytoczna, koło Skwierzyny. Zobacz również naszą stronę z widokówkami o Skwierzynie.

 

Bledzew  Chełmsko  Murzynowo  Nowy Dwór  Osiecko  Popowo  Przytoczna  Rokitno  Sokola Dąbrowa  Stary Dworek  Świniary  Trzebiszewo  Wiejce  Zemsko

poppe popowo

The postcards and old photographs shown on these pages represent only a small percentage of the images in our collection. Contact us if you are interested in seeing or making some use of our collection of more than 200 pre-war postcards from the Schwerin Warthe (Skwierzyna) area