Skwierzyna

Home | Photographs | Old Postcards | Maps | Directory | Advertise | Forum | Email | Ecards | Links | Contact

 

 

Gollmutz / Chełmsko

Here is an old postcard of the small former German village of Gollmutz (Chelmsko), near Schwerin an der Warthe. The village is now part of Poland and since 1945 has been called Chelmsko, near Skwierzyna. See also our page of Schwerin postcards.

Oto kilka starych widokówek małej, niegdyś niemieckiej wioski Gollmutz (Chełmsko), koło Skwierzyny nad Wartą. Wioska należy teraz do Polski i od 1945 roku nosi nazwę Chełmsko, koło Skwierzyny. Zobacz również naszą stronę z widokówkami o Skwierzynie.

 Gollmutz

 

  

gollmuetz chelmsko

The postcards and old photographs shown on these pages represent only a small percentage of the images in our collection. Contact us if you are interested in seeing or making some use of our collection of more than 200 pre-war postcards from the Schwerin Warthe (Skwierzyna) area.